SKOGSGRUPP RONNEBY bildades 1990 genom en tidningsartikel i Sydöstran, som handlade om att det hade blivit mycket råttor och möss i Ronneby. Le Carlsson kontaktade tidningen och påtalade att kattugglor äter smågnagare men saknar i det moderna parklandskapet bomöjligheter i stadens närhet.

Sätt upp kattuggleholkar i stadens parker och grönområden och ge smågnagarna ett naturligt helvete sa Carlsson. Intressant ide tyckte man från parkförvaltningen i Ronneby och undrade hur uggleholkar skall se ut. Ritningar hade Conny Philipsson i Karlskrona Ornitologiska Klubb (KOK). Parkförvaltningen tillverkade 30 kattuggleholkar som sattes upp inom stadens hank och stör. Mats Andersson ringde LE efter att ha läst artikeln och berättade att han och hans tre bröder sysslade med att sätta upp fågelholkar och plötsligt var vi fem personer. Så bildades Skogsgrupp Ronneby. För närvarande är vi elva personer, under åren som gått har några anslutit sig och några har lämnat oss.

SKOGSGRUPPEN är en ideell miljögrupp där den enda vinsten skall vara miljövinst. Vi har satt upp drygt 4000 fågelholkar av olika typer, huvudsakligen inom Ronneby kommun. Vi har också byggt tre jakttorn som även fungerar som häckningsplats för berguv. Alla tre har haft häckande berguv. Vi har bidragit till att förhindra exploatering av Piskabacken, en urgammal bondekulturmiljö vid Ronnebys västra infart, numera är området klassat som Natura 2000. Årligen röjer och eldar Skogsgruppens medlemmar ris och sly i Piskabacken och för detta får vi bidrag till föreningskassan.

Genom ett projekt med 80 fågelholkar har vi bevisat att man genom en dold placering av mesholkar kan slippa få dem sönderhackade och rövade av hackspettar. Detta projekt genomfördes hos Johannishus godsförvaltning i Vambåsa och Kvalmsö området och startade 1991. Vi har genom aktivt lobbyarbete och sedermera genom samarbete med markförvaltare och länsstyrelse fått till stånd ett naturreservat väster om Ronneby, Wallanders Åbacka. Området är 28 ha stort med naturskog, bestående av huvudsakligen bok och gran samt några ca 100 åriga träd, därav några mycket gammla ekar. Vi arbetar i dag med spårkontroller av rovdjursrapporter, naturhänsyn i skogsbruket, produktion av fågelholkar i olika storlekar, och att sprida saklig information, bland annat via denna hemsida.
Vi samarbetar även med andra miljögrupper i olika sammanhang.

Kontaktpersoner

Ordförande: LE Carlsson
Sekreterare: Jörgen Pisch
Kassör: Christer Peterson