HOLKAR

Skogsgrupp Ronnebys medlemmar har en lång erfarenhet av tillverkning och uppsättning av olika modeller fågelholkar.
Vi har på ett tidigt stadium propagerat för uppsättning av holkar i skogsbruket som en naturlig bekämpningsmetod mot skadeinsekter, eftersom dessa utgör föda åt våra holkhäckande tättingar. I det moderna skogsbruket och även i samhället i övrigt har man många gånger minimerat naturliga häckningsmöjligheter för fåglarna. Det är därför viktigt att hjälpa fåglarna genom att sätta upp konstgjorda boplatser t.ex. i form av brädholkar.
I Skogsgruppen har vi genom speciella projekt studerat betydelsen av holkarnas placering (bild 1) för att t.ex. undvika angrepp från främst större hackspett.
Nedan följer beskrivningar av några holkmodeller som är lätta att göra själv samt erfarenheter om hur man sätter upp dem rätt för att de ska hålla längre. Flera av våra holkar för mesar som satts upp på ett skyddat sätt är fortfarande i gott skick efter drygt femton år.
Använd aluminiumspik när du sätter upp holken och fråga alltid markägaren om lov innan du sätter upp holkar på annans mark.

Bild 1. Mesholk med dold placeringHOLKRITNINGAR

 

MESAR OCH ANDRA TÄTTINGAR

STARE

UGGLOR, KNIPA OCH STORSKRAKE

 
     

TRÄDKRYPARE

BOPLATS FÖR HUSSVALA

SPECIALHOLKAR OCH LÄNKTIPS