GÖKTYTA

Häckningsresultat 2009 och 2010

Tillbaka till Projekt

 

Här ringmärks en av dom vuxna fåglarna.

År 2009 kontrollerades 17 av 20 göktyteholkar. I samtliga hade någon form av häckningsaktivitet förekommit. Talgoxe/mes svarade för 75% av häckningarna.

I samtliga 18 kollade holkar 2010 hade någon form av häckningsaktivitet förekommit under våren. Antalet misslyckade häckningar detta år blev dock fler än normalt. Detta som en följd av en sen och kylig vår och en sval och regnig försommar med liten tillgång på föda, insekter och larver. Antalet misslyckade häckningar i holkarna låg på närmare 40%. Talgoxe dominerade klart som hyresgäst med tio påbörjade häckningar.
Glädjande nog så fick vi två lyckade häckningar av göktyta i våra holkar, med sju respektive nio ringmärkta ungar som resultat. Även ungar av nötväcka, talgoxe och stare blev ringmärkta.

 

Häckningsdata från 18 kontrollerade holkar 2010.

Påbörjad
Lyckad
Misslyckad
Göktyta
Talgoxe
Nötväcka
Övriga
100%
61%
39%
11%
55,6%
16,7%
16,7%

 

Ringmärkt unge av göktyta