FÅGELMATNING
FÅGELMATNING VINTERN 2007-2008

Tack vare ett generöst bidrag från föreningen Djurskyddet i Ronneby kunde vi i Skogsgruppen hösten 2007 starta upp ett länge önskat projekt, nämligen utfodring av mesar och andra tättingar vintertid.
  Flera av gruppens medlemmar har under ett flertal år bedrivit en ganska omfattande fågelmatning i egen regi. Det tog därför inte lång tid förrän fyra nya fröautomater hade konstuerats och placerats ut på lämpliga lokaler.
  De specialtillverkade fröautomaterna (Bild 1), som rymmer mellan 10 till 15 kilo, har försetts med tak och nät (Bild 2 och 3) som skydd mot väder och predatorer.
  Matningsstationerna finns utplacerade i Biskopsmåla, Piskabacken, Johannishus och på Lindö. Tillbaka till Projekt

Biskopsmåla

Bild 1. De specialkonstruerade
 fröautomaterna rymmer mellan 10 - 15 kg

 

Lindö

Bild 2. Matningsstationen på Lindö.

Piskabacken

Bild 3. Matningsstationen i Piskabacken.