STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Ordförande LE Carlsson 0761163599
Vice ordförande Mats Andersson 0705220513
Sekreterare Jörgen Pisch 0708243132
Kassör Christer Petersson 0703200870
Ledarmöten Jan Andersson  
  Patrik Andersson  
  Patric Wihlstrand  
  Per Hermansson  
Suppleanter Clas Anjou  
  Jan Svantesson  
Valberedning Sven Svensson  
Revisor Thomas Rodeson  
Revisorsuppleant    
Rovdjursansvarig LE Carlsson  
Hemsidesansvarig Christer Petersson  
  Jörgen Pisch