HOLK FÖR STARE

Bild 8. Holk för stare.

Holken för stare görs enligt samma skiss som den traditionella mesholken men något större:
framstycke 35 cm, bakstycke 40 cm, sidostycken 35/40 cm, tak 30 cm och botten 13cm. Ingångshålet ska vara 5 cm. Holken bör sättas rätt högt, 3-5 meter över marken.

 
           

Bild 9 – 10. Holk för stare.Tillbaka till Holkritningar