SPECIALHOLKAR
(För övriga holkhäckande arter).

Bristen på naturliga boplatser är stor för de flesta av våra fågelarter. Det finns många människor i vårt land som ägnar sin fritid åt att tillverka och sätta upp specialholkar och andra konstgjorda boplatser för fåglar. I boken Holkarnas Fåglar av Lennart Bolund kan du hitta många tips och råd när det gäller holkmodeller för olika arter, som t.ex. grå flugsnappare, rödstjärt, göktyta, gräsand, sparvuggla och tornfalk.

Internet kan man även hitta många bra länkar som beskriver olika holkmodeller.
Här följer några tips:

Eriks FåglarErik Arbinger
FågelholkarNaturhistoriska Riksmuseet
FågelholkarAnders Melin
Holkar och bonSvenska Naturskyddsföreningen
HolksidanSveriges Ornitologiska Förening