DET BLEKINGSKA SKOGSLANDSKAPET

"Stundvis sluter sig tall och gran kring vägen, och i skuggan över mossiga flyttblock tror man sig färdas genom djupa Småland. Men i nästa minut, i ett ljusomfattat ögonblick öppnar sig ett panorama som är Blekinge och intet annat i den svenska mångfalden: ek och bok i långa, mjuka bryn över en mark som fortfarande är en kummelstad av väldiga flyttblock. Och mellan brynen, rakt i söder ett brett, skönt odlingsland, en åkerslätt med stänk av vatten längst ute i fonden, en Östersjövik under middagssolen."
Carl Fries

Det Blekingska landskapet är unikt. Av landets alla landskap är det bara Skåne som kan erbjuda fler naturtyper. Den Blekingska skogen är inget undantag, tvärtom: I söder i ”Sveriges trädgård” flyger ekoxen bland jätteekar i hagmarkslandskapet och där hav möter land står ädellövskogen, utan motsvarighet i Europa. I mellanbygden trängs löv- och granskogar med små åkerlappar och i skogssjöarna häckar storlom och fiskgjuse. I norr lägger den djupa granskogen sin mörka kappa över tjäderns och lodjurets landskap. Detta är Blekinges skogar; ännu så länge fyllda med minnen, liv och upplevelser. Läs mer om länets skogar i länkarna nedan.

Välkommen ut i den Blekingska skogen!