HOLK FÖR MESAR OCH ANDRA TÄTTINGAR

 

    

Bild 2.  Mesholk.


Traditionella mesholkar:

Holkarna tillverkas av ohyvlade en tums brädor med en bredd på ca 15 cm.  Ingångshålet ska vara ca 3 centimeter för mesar, och avståndet mellan holkens botten och hålets underkant ca 20 cm. För att kunna rensa holken görs botten öppningsbar med en spik i vardera i sidostyckenas nederdels bakkant och en låsspik i framstyckets nedre del. Holkens livslängd förlängs avsevärt om den förses med någon form av takpapp. Två ribbor på baksidan enligt bild 2 ovan underlättar vid uppsättningen av holken.

Så här sågar du till en mesholk:

├      28  cm       ┤    33  cm            ┤   28 cm            ┤            33  cm     ┤   25  cm   ┤13 cm
skiss
                      sidostycken                         framstycke      bakstycke              tak             botten

Genom att variera ingångshålets diameter och holkens övriga mått enligt tabellen nedan kan man till viss del styra vilken art som kommer att häcka i holken.
MÅTTABELL FÖR NÅGRA OLIKA TÄTTINGAR
Art Invändigt djup i cm Inre bottens kantmått cm Ingångshålets diameter i cm
Svartvit flugsnappare 19 12 3,2
Talgoxe 19 15 3,5 - 4
Blåmes 18 11 2,8
Entita 19 12 3.1
Tofsmes 19 12 3,2
Svartmes 20 12 3 - 3,5
Rödstjärt 20 15 5
Pilfink 19 14 3,5
Gråsparv 25 15 3,5        

Bild 3 – 4. Mesholk med öppningsbar botten. Holken har försetts med extra bakstycken som gör att det blir en luftspalt mellan holken och trädstammen. På detta sätt minskar risken för röta i bakstycket och fukt inne i holken.

För att skydda mesholken från angrepp av främst större hackspett bör den sättas relativt lågt, ca 1,5 meter över marken och i skydd av t.ex. enbuske eller tätt snår.

Skogsgruppens tips:

I Skogsgrupp Ronneby har vi börjat tillverka mesholkar med samma yttermått som holkarna för stare, men med ingångshål anpassat för mes. Anledningen till detta är att holken även ska kunna utnyttjas av stare om hackspetten varit framme och hackat upp hålet.

  

Bild 5 – 7. Holkarna på bilderna sattes upp 1991. De ingick i ett projekt om åttio holkar inom ett begränsat område. Holken till vänster var helt intakt vid fotograferingen sexton år senare. Denna holk har en låg och skyddad placering. De andra två holkarna, som satts upp på traditionellt sätt, helt öppet, har angripits av både större hackspett samt väder och vind.Tillbaka till Holk för Stare
Tillbaka till Holkritningar