GRANDOMINERAD SKOG

För den som vistas eller färdas i länets södra delar är det nog överraskande att granen är Blekinges vanligaste trädslag. Inte mindre än 60 % av skogsmarksarealen består av gran, i de allra flesta fall planterad. Rör man sig i norra kommundelarna är granen ett naturligt inslag i landskapsbilden och det är lätt att tro, som Carl Fries skriver, att man är i djupa Småland. Generellt sett har granen ett lågt skyddsvärde i länet även om det finns enskilda skogar med exceptionellt höga naturvärden. Hursomhelst ger granen bitvis de norra länsskogarna med tillhörande sjöar något av en vildmarkskaraktär. Det är också tack vare den äldre gran- och tallskogen som tjädern fortfarande är relativt vanlig i landskapet. Tillbaka till Blekingska skogen

Grannaturskog med inslag av bok och asp, Hakarp.
Foto:Joakim Hemberg Andersson