DAGFJÄRILAR

I RONNEBY KOMMUN

Christer Petersson, Jörgen Pisch och Jan Svantesson

Vårt syfte med detta arbete är att på ett enkelt sätt, med hjälp av eget bildmaterial, presentera de dagfjärilar som under senare år noterats i vår kommun.
Vi beskriver också kortfattat särskilda kännetecknen, flygtid, biotopval m.m. för varje art. Samtliga foton är tagna av författarna och mycket av kunskapen har inhämtats genom egna fältstudier. Till hjälp har vi även nyttjat Artportalens Rapportsystem för småkryp, Länsstyrelsens inventering 2007 – 2009 (Dagfjärilar i Blekinges hagmarker) samt boken Dagfjärilar i sydöstra Sverige.
Till allmänt natur- och fjärilsintresserade är vårt tips att alltid ha en enkel digitalkamera med sig i fält. Fjärilar är ofta lätta att få hyfsade bilder på. Med hjälp av modern litteratur och internet kan man sedan göra en säker artbestämning i lugn och ro. Tänk dock på att uppträda försiktigt i känsliga biotoper och undvik att störa känsliga (rödlistade) arter.

Slutligen: all form av fysisk insamling av fjärilar tillhör en förfluten tid! I dag är det den digitala bilden som gäller för artsamling bland oss amatörer.

TILL ARTGRUPPER DAGFJÄRILAR

Tack till Studie främjandet som sponsrat sidan dagfjärilar