Silversmygare (Hesperia comma)

Storlek: 25-32 mm.

Karaktärsdrag: Något mindre än ängssmygare. Dock väl skild från denna på bakvingens undersida som har silverfärgade fläckar. Annars lik ängssmygaren på ovansidan. Könen skiljs på hanens doftfjällslinjer på framvingens ovansida som honan saknar likt föregående släktingar. Hanen revirhävdande.

Flygtid: Från mitten av juni och hela augusti ut. 

Biotop: Torrare mark än ängssmygaren. Trivs på berghällar med blomster. 

Värdväxt: Fårsvingel och andra gräs. 

Status: Har minskat starkt i landet under senare tid. Hos oss är den dock fortfarande ganska vanlig, främst i kustnära passande lokaler. Rödlistad.

Tillbaka till Tjockhuvuden

Silversmygare Silversmygare