Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne)

Storlek: 55-70 mm. 

Karaktärsdrag: Stor vit fjäril med genomskinliga framvingekanter. Saknar apollofjärilens röda fläckar. Könen skiljs på att honan har gulaktig "halskrage" och gula fläckar på bakkroppen. Hanens kropp är helmörk och har mera hår. Hanen patrullerar.

Flygtid: Början av maj till mitten av juni.  

Biotop: Kräver öppna ängs- och hagmarker.

Värdväxt: Nunneört.

Status: Mycket sällsynt och hotad. Rödlistad, åtgärdsprogram pågår och arten är fridlyst! Rödlistad.

Tillbaka till Riddarfjärilar

Mnemosynefjäril Mnemosynefjäril