Makaonfjäril (Papilio machaon)

Storlek: 72-90 mm. 

Karaktärsdrag: Omisskännlig! Mycket stor gul och svart med stjärtspröt. Könen lika. Hanen revirhävdande.

Flygtid: Mitten av maj till mitten av juli. Vissa år en andra generation från slutet av juli till mitten av augusti.  

Biotop: Alla typer av biotoper. Ses oftast i skärgården.

Värdväxt: Kärrsilja, strätta, strandkvanne.

Status: Uppträder sparsamt till sällsynt.

Tillbaka till Riddarfjärilar

Makaonfjäril Makaonfjäril